Usługi księgowe

- księgi rachunkowe (pełna księgowość)

- podatkowa księga przychodów i rozchodów

- ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

- ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

- ewidencje środków trwałych

- sporządzanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych

- dokonywanie rozliczeń miesięcznych, kwartalnych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT

- przejęcie wszelkich kontaktów z US, ZUS, GUS (pełna reprezentacja)

Usługi kadrowo-płacowe

- naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym przepisami

- prowadzenie akt pracowniczych i innej dokumentacji pracowniczej, wymaganej przepisami prawa

- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych dla potrzeb ZUS

Usługi dodatkowe

- przygotowanie dokumentów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej

- pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

- sporządzanie miesięcznych raportów o sytuacji finansowej Firmy

- sporządzanie zestawień finansowych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta

- odbiór dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta

- dla osób fizycznych - roczne rozliczenia podatkowe PIT

Copyright © 2014 Timber HTML Template. All Rights Reserved.