Ewidencja przychodów (ryczałt)

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) z VAT (do 30 dokumentów)

80-100zł

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) z VAT (powyżej 30 dokumentów)

Od 100 zł

Prowadzenie ewidencji przychodu (ryczałt) bez VAT (Bez względu na ilość dokumentów)

80-100 zł

Sporządzenie zeznania rocznego PIT-28

w cenie usługi

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT (do 30 dokumentów)

100-120zł

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT (powyżej 30 dokumentów)

Od 120 zł

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z VAT (do 30 dokumentów)

120-150zł

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z VAT (powyżej 30 dokumentów)

Od 150 zł

Sporządzenie zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L

w cenie usługi

Księgi handlowe

Księgi rachunkowe (do 30 dokumentów)

Od 400zł

Księgi rachunkowe (powyżej 30 dokumentów)

do uzgodnienia

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Cena do uzgodnienia.
Zazwyczaj bez dopłat

Pozostałe

Reprezentacja oraz przejęcie kontaktów z US i ZUS

w cenie usługi

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

bezpłatnie

Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych

20 zł/os

Pomoc przy opracowywaniu wniosków kredytowych

Cena do uzgodnienia.
Zazwyczaj bez dopłat

Dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów.

do uzgodnienia

Rozliczenia roczne PIT – dochody krajowe

30zł, cena zawiera koszt
rozliczeń ulg podatkowych

Rozliczenia roczne PIT – dochody zagraniczne

80-100zł, cena zawiera
rozliczenie ulgi abolicyjnej

Ceny mogą ulec zmianie jeśli firma prowadzi działalność importową, eksportową lub przeprowadza transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Podane ceny są cenami netto (bez uwzględnienia podatku VAT). Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Copyright © 2014 Timber HTML Template. All Rights Reserved.